Artikel

10 Sebab Mengapa ASB Pelaburan Terbaik Untuk Rakyat Bumiputera

Amanah saham Bumiputera (ASB) merupakan antara cara terbaik untuk rakyat Bumiputera melabur.

Sebab Pertama: Dividen tahunan tidak pernah jatuh 8%

Setelah dilancarkan pada 2 Januari 1990 untuk semua rakyat Bumiputera Malaysia, ASB telah berjaya mengembalikan lebih 8% dividen tahunan untuk pemilik akaun ASB.

LIHAT: Laporan tahunan ASB 2019

Sebagai perbandingan, Deposit Tetap (FD) lazimnya mengembalikan sebanyak 3.0% hingga 3.5% dividen tahunan.

Sebab Kedua: Pelaburan jangka masa panjang

Objektif dana adalah untuk menyediakan kenderaan simpanan alternatif bagi Bumiputera Malaysia.

Ia bertujuan untuk menjana pulangan jangka panjang, konsisten dan berdaya saing untuk pelabur.  

Sebagai contoh, sekiranya seseorang pelabur memaksimakan pelaburannya dalam ASB, iaitu RM200,000. Dan menggunakan dividen 8% setiap tahun, dalam 20 tahun, pelaburan ini telah meningkat menjadi sekitar RM850,000 dan RM950,000.

Sebab Ketiga: Tiada caj untuk pengeluaran

ASB direka bentuk sebagai dana pendapatan ekuiti tetap di mana harga seunit dana ditetapkan pada RM1.00 dengan tiada caj jualan dan tiada yuran untuk penebusan unit.

Sebagai perbandingan, unit amanah lain (bukan dari ASNB atau PNB) lazimnya mempunyai caj tambahan untuk pengeluaran dan penebusan.

Sebab Keempat: Had limit RM200,000 boleh dicapai hari ini menggunakan pinjaman ASB

ASB mempunyai had input sehingga RM200,000 bermakna pelabur hanya boleh meningkatkan jumlah pelaburan mereka sehingga had input.  

Seseorang rakyat Bumiputra boleh membuat pinjaman ASB dari bank-bank tempatan dengan bunga yang jauh lebih rendah dari kadar dividen tahunan ASB

LIHAT: Pengiraan Pinjaman ASB

Sebab Kelima: Walaupun had RM200,000, tetapi faedah yang diterima tiada had

Walaupun seseorang pelabur hanya boleh memasukkan secara maksima, RM200,000 setiap seorang, ini tidak bermakna pertumbuhan pelaburan dalam ASB juga dihadkan. 

Keuntungan modal yang dikekalkan dalam akaun ASB atas terus bertambah tahun demi tahun menyebabkan jumlah keseluruhan dalam akaun akan melebihi RM200,000.

Sebab Keenam: Pelabur boleh keluarkan pelaburan bila-bila masa sahaja

Pelabur bebas untuk menghentikan aktiviti pelaburan pada bila-bila masa. Pengeluaran juga boleh dilakukan pada bila-bila masa, tanpa yuran atau caj tambahan.

Dividen ASB diagihkan secara tahunan tetapi dihitung secara bulanan berdasarkan jumlah minimum bulan tersebut.

Sebab Ketujuh: Anda boleh membuat pelaburan ASB dengan mudah

Terdapat dua jenis ejen sah yang boleh anda beli ke ASB – Bank dan Bukan Bank. 

Bank ejen untuk dana ASB adalah Maybank, RHB, CIMB, dan Affin Bank

Satu-satunya ejen bukan bank ialah Pos Malaysia.

Hampir kesemuanya membolehkan pelabur membuat pelaburan bulanan menggunakan sistem dalam talian mereka seperti Maybank2u, CIMBClicks, dan sebagainya.

Kini, kebanyakan ejen bank memperluaskan perkhidmatan perbankan internet untuk pelabur ASB untuk menambah atau melanggan lebih banyak unit untuk pelaburan ASB mereka.  

Pelabur juga dibenarkan membuat pelaburan bagi pihak akaun ASB pihak ketiga melalui perbankan dalam talian.

Sebab Kelapan: Ejen bukan-bank tawarkan perkhidmatan menyeluruh

Sebagai satu-satunya ejen bukan bank, Pos Malaysia mempunyai perkongsian dengan beberapa bank untuk menawarkan Perkhidmatan Perbankan Berkongsi (SBS) di kebanyakan outlet PosNiaga.

Oleh itu, para pelabur boleh menyemak status kelulusan aplikasi dana ASB mereka melalui perkhidmatan kiosk di cawangan PosNiaga di Malaysia.

Sebab Kesembilan: Pinjaman ASB adalah perkara terbaik untuk pelaburan dalam ASB

Bagi mereka yang kekurangan wang tetapi ingin melabur ke ASB, beberapa bank ejen menawarkan pinjaman ASB.

LIHAT: Cara memohon pinjaman ASB

Sebab Kesepuluh: Isu Syariah

Terdapat perbincangan sama ada hukum ASB ini dilarang dalam Islam.

Mengikut pengumuman terbaru oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI mengenai isu ini pada 2012, hasil pertemuan itu adalah pelaburan di ASB dan pelaburan relatif lain adalah “harus”, di mana ASB tidak dilarang atau tidak dibenarkan dalam pandangan Islam.

Dalam pada itu, panel Syariah di PNB bertanggungjawab untuk mengurangkan pelaburan dana ke dalam pelaburan tidak-patuh Syariah.

Kesimpulannya

Fungsi ASB sangat menarik dan diterima dengan baik oleh semua Bumiputera kerana risiko yang rendah dengan pulangan dividen yang tinggi dan memberikan bonus tambahan kepada para pelabur.  

Sentiasa beli jika pengguna mampu.

Sekiranya pengguna tidak memiliki sebarang simpanan yang mencukupi untuk melabur di ASB, pengguna boleh mempertimbangkan untuk mengambil pinjaman ASB.