Artikel

Penglibatan Pekerja Tempatan Pada Sektor Perladangan Kini Digalakkan – Akan Terima Imbuhan Tinggi

Semua sedia maklum, sektor perladangan ketika ini memiliki kekurangan tenaga pekerja asing dan penglibatan pekerja tempatan pula masih lagi rendah.

Dianggarkan sektor perladangan memerlukan sekitar 1 juta pekerja – ini selari untuk meningkatkan produktiviti operasi dengan keluasan tanah ladang pada kitaran 7.14 juta.

Selain itu, terdapat pula permintaan kemasukan pekerja asing sebanyak 40,000 individu pada awal April lalu.

Melihat situasi ini, Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi menjanjikan untuk memberi imbuhan yang tinggi kepada pekerja tempatan yang terlibat dengan sektor perladangan.

Ini adalah antara langkah pihak kementerian dan industri ambil untuk mengalakkan penglibatan belia pada sektor sawit dan meningkatkan penawaran pekerjaan pada masyarakat Malaysia.