Artikel

Bank Dunia: Inflasi Malaysia Dijangka Sederhana, Sekitar 2.5% Pada 2024

Dengan sasaran persekitaran kos pasaran dan permintaan yang lebih baik pada tahun 2024, Bank Dunia menjangkakan paras inflasi keseluruhan Malaysia akan lebih sederhana – sekitar 2.5%. 

Tidak hanya itu paras inflasi teras meliputi indeks harga pengguna (IHP) dalam sektor perkhidmatan dan barangan turut dilihat berpotensi menurun bersama pengurangan kadar kemiskinan di negara. 

Perkongsian Bank Dunia pada laporan data semasa Ekonomi Asia Timur dan Pasifik April 2024 ini menjelaskan jangkaan itu bagaimanapun kekal tertakluk kepada keupayaan pentadbiran negara – dalam memastikan pelarasan kawalan harga serta penstrukturan subsidi memberi kelebihan kepada rakyat. 

Selain itu, isu ketidaksamaan pendapatan juga perlu terus disemak Malaysia. Bank Dunia melihat sekiranya ia tidak distrukturkan dengan baik ini akan meningkatkan jurang pendapatan rakyat negara antara negeri.

Secara menyeluruh, berdasarkan pertumbuhan pula – negara kekal dengan ramalan mencapai prestasi ekonomi sekitar 4.3% pada tahun ini, ddiikuti 4.4% pada tahun 2025 kelak.