Artikel

Tenaga Solar Bakal Diperluas, Jadi Kegunaan Di Semua Rumah – Kementerian Ekonomi

Selari dengan usaha pentadbiran untuk mengurangkan bebanan bil elektrik rakyat negara bagi jangka panjang – kerajaan bertindak menjadikan tenaga solar sebagai kegunaan di setiap rumah. 

Aturan itu sekaligus menepati sasaran negara untuk beralih ke ekonomi lebih lestari di samping membantu rakyat negara meraih status pendapatan tinggi seawal 2026. 

Usaha di bawah Kementerian Ekonomi dimaklumkan minggu lalu sedang dimuktamadkan. Setelah usaha tersebut tersedia, dijangka ia akan membantu mengurangkan tarif elektrik terhadap golongan bersasar buat B40, M40. 

Seiring dengan perluasan penggunaan tenaga solar di kediaman domestik – Kementerian Ekonomi dengan kerjasama Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar & Perubahan Iklim (NRECC) memaklumkan akan meningkatkan kapasiti penjanaan tenaga boleh baharu (TBB).

Usaha ini untuk mewujudkan peluang pertumbuhan ekonomi baharu. Di mana TBB berkonsep ‘self-contained system’ akan diperluaskan dan antara langkah permulaan, sistem solar akan dibangunkan di bangunan-bangunan kerajaan kementerian dan agensi kerajaan dan dasar perdagangan TBB rentas sempadan dibenarkan melalui kaedah sistem pasaran tenaga elektrik.