Artikel

Sarawak Kini Bangunkan Aplikasi Pantau Buaya Secara Masa-Nyata

Memahami risiko yang didepani penduduk tempatan akan populasi buaya yang terdapat di Sarawak, kini di bawah Perbadanan Perhutanan Sarawak (SFC) memaklumkan sedang laksana kerjasama bersama Sarawak Information Systems Sdn Bhd (SAINS) untuk membangunkan aplikasi pemantauan kehadiran buaya secara masa-nyata.

Perkongsian Timbalan Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Sarawak pada sidang DUN ini, menjelaskan aplikasi ini bertindak memantau populasi buaya secara berkala dan mengenalpasti kawasan panas antara manusia dan buaya.

Pemerhatian ini akan membantu pentadbiran Sarawak bersedia akan sebarang kemungkinan dan menambah-baik prosedur kawalan serangan risiko buaya. Namun Sarawak menegaskan setiap pihak perlu akur akan perkongsian lokasi bersama habitat buaya. Apa yang perlu diutamakan adalah meningkatkan tahap keselamatan kedua pihak.

Selain kerjasama itu, mengikut laporan Sarawak turut telah memanfaatkan teknologi dron bersama sistem Penentu Kedudukan Global (GPS) bagi merekod taburan buaya dan sarang buaya.