Artikel

64% Belia Di Malaysia Kini Berdepan Hutang Pinjaman – Ekoran Tekanan Ekonomi

Ketidaktentuan struktur ekonomi ketika ini, secara langsung telah menjejaskan aliran tunai masyarakat negara. Ini tidak terkecuali akan kumpulan belia, apabila didapati sekitar 73% daripada kini perlu berdepan bebanan hutang pinjaman.

Mengikut Pusat Penyelidikan UCSI berasaskan hasil tinjauannya bersama 1,077 responden belia negara, angka itu jelas disumbang oleh tuntutan pinjaman kenderaan dan pendidikan. Di mana didapati 30% pinjaman berkaitan kenderaan, pendidikan (28%) dan kediaman (16%).

Akan tetapi 42% memaklumkan tindakan belia mengambil pinjaman itu adalah untuk menampung isu kesempitan wang yang didepani mereka, diikuti 22% disebabkan tekanan inflasi. Ini bermakna, tindakan perolehan pinjaman tidak dilaksana sewenangnya oleh para belia negara.

Meskipun 83% daripada jumlah itu mampu melunaskan bayaran pinjaman pada tempoh yang ditetapkan, perlu diakui bebanan hutang yang melanda belia berpotensi membawa mereka kepada status bankrap sekiranya gagal mengekalkan konsisten pembayaran. Untuk makluman data 2018 sehingga Mei 2022 Jabatan Insolvensi Malaysia menunjukkan seramai 9,913 individu berusia 25 tahun hingga 34 tahun diisytiharkan bankrap disebabkan tekanan pinjaman.

Oleh itu, semua pihak perlu sedari apabila wujudnya kumpulan hutang, ini bermakna kuasa beli pengguna akan terjejas disebabkan aliran tunai mereka yang lebih kecil dan situasi itu secara langsung akan menjejaskan pertumbuhan negara secara perlahan. Maka penerapan literasi kewangan berganda perlu dilaksana negara – untuk memastikan kelompok berhutang semasa, tidak terkesan akan situasi yang sama.