Artikel

Mulai 1 Januari 2023 – Waktu Jam Bekerja Seminggu Malaysia Dikurangkan 3 Jam

Lanjutan daripada penangguhan Akta Kerja 1955 (Pindaan 2022) pada 1 September lalu, Kementerian Sumber Manusia (KSM) kini akan meneruskan penguatkuasaan tersebut pada 1 Januari 2023.

Pelaksanaan ini sekaligus akan membawa kepada pengurangan waktu jam bekerja mingguan maksimum Malaysia dari 48 jam kepada 45 jam. Langkah itu menunjukkan berlakunya pengurangan 3 jam dalam waktu jam bekerja mingguan maksimum negara.

Melalui usaha ini ia secara langsung akan meningkatkan produktiviti pasaran buruh negara. Erti kata mudah meningkatkan keseimbangan ekosistem pekerjaan di Malaysia.

Selain pengurangan waktu jam bekerja, terdapat juga pelaksanaan seperti penambahan cuti bersalin daripada 60 hari kepada 98 hari, cuti paterniti pula dinaikkan daripada 3 hari kepada 7 hari dan penguatkuasaan larangan diskriminasi dalam pekerjaan akan dilakukan.

Kelangsungan pindaan ini menurut KSM telahpun diluluskan Parlimen dan sebahagian besarnya adalah berpaksikan kepada Konvensyen Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO). Secara menyeluruh ia akan membantu negara menambahbaik aturan kerja di sisi undang-undang.