Artikel

Eksport Malaysia Kini Naik 15.6% – Rekod RM130.2 Bilion

Nilai eksport negara bagi November 2022, kini dilihat terus mengukuh dengan peningkatan 15.6% kepada RM130.2 bilion.

Tinjauan Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) itu mendapati nilai tersebut ditelah disumbangkan hasil aliran positif bagi eksport domestik dengan RM104.1 bilion diikuti eksport semula dengan nila RM26.2 bilion.

Berdasarkan sumbangan negara luar pula, dicatatkan Singapura dan China terus menjadi destinasi utama dengan jumlah sumbangan 31.4% kepada jumlah eksport Malaysia.

Untuk makluman Singapura mewakili 16.9% dengan nilai RM22.0 bilion manakala China pula dengan nilai eksport RM18.9 bilion, menyumbang kepada 14.5% jumlah eksport negara.

Selanjutnya prestasi import pula turut memaparkan peningkatan kepada RM107.9 bilion dan jumlah perdagangan negara secara keseluruhan untuk tempoh November telah melonjak kepafa RM238.2 bilion bersama imbangan perdagangan mencatatkan lebihan dengan nilai RM22.3 bilion.