Artikel

Hanya 35% Pekerja Bumiputera Berpendidikan Tinggi, Bagi Tahun 2021

Pasaran buruh negara ketika ini memperlihatkan seramai 9.26 juta Bumiputera telah terlibat dalam sektor ekonomi negara, akan tetapi sekitar hanya 35.2% memiliki pendidikan tinggi. Diikuti 64.8% pula berpendidikan menengah ke bawah.

Tinjauan Statistik Bumiputera di bawah Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) 2021 ini jelas memperlihatkan penyertaan kumpulan pendidikan tinggi dalam kalangan Bumiputera masih lagi rendah. Namun jumlah penyertaan tenaga buruh telah meningkat kepada 65.8% secara keseluruhan.

Berdasarkan skop pekerjaan, penyertaan tenaga kerja yang tinggi ini merangkumi Jururawat, Nelayan, Penolong Pegawai Perubatan, Akautan dan Peguam.

Manakala berhubung penghasilan graduan kalangan Bumiputera pula, data telah memaparkan peningkatan kepada 3.36 juta graduan merangkumi 1.63 juta lelaki dan 2.00 juta wanita.

Tenaga buruh merujuk kepada semua penduduk di dalam Malaysia yang berumur lingkungan 15 hingga 64 tahun dan mereka berada dalam keadaan bekerja atau menganggur.

Luar Tenaga Buruh – Ini membawa erti mereka adalah penduduk yang tidak dikelaskan sebagai bekerja atau menganggur – ini termasuklah kategori suri rumah, pelajar (termasuk mereka yang akan melanjutkan pelajaran), mereka yang telah bersara atau tidak berkeupayaan dan mereka yang tidak berminat untuk mencari pekerjaan.

Guna Tenaga pula merujuk kepada mereka yang melakukan sebarang pekerjaan untuk mendapatkan bayaran, keuntungan atau keuntungan keluarga (sebagai majikan, pekerja, pekerja sendiri atau pekerja keluarga tanpa gaji).