Artikel

Bajet 2023 : Yayasan Milik Khazanah Nasional – Terima RM100 Juta Tingkatkan Usaha Komuniti

Hasil kerjasama kerajaan bersama Yayasan Hasanah iaitu yayasan milik Khazanah Nasional, untuk makluman terdapat 177 projek telah berjaya dicapai, ini melibatkan 125 prerusahaan sosial, ESG serta memanfaatkan lebih 1 juta rakyat negara terkesan

Maka untuk terus memperkukuhkan kerjasama tersebut, sebanyak RM100 juta akan disediakan untuk Yayasan Hasanah menerajui usaha dalam komuniti negara.

Ini merangkumi usaha membantu rakyat menjana pendapatan, memastikan tiada yang ketinggalan dalam pendidikan dan menggiatkan program pemeriksaan kesihatan negara.