Artikel

Bajet 2023 : Hanya RM10 Duti Setem Dikenakan Pada Pindah-Milik Harta Tanah Atas Dasar Kasih Sayang

Memahami ikatan kekeluargaan yang kukuh di negara, Kerajaan bercadang di bawah tindakan pindah-milik harta tanah atas dasar kasih sayang, insiatif ini sekadar mengenakan RM10 duti setem sahaja.

Selain itu, kerajaan juga akan meningkatkan kadar siling bantuan bina baharu rumah turut dinaikkan bersama menyediakan peruntukan Program Perumahan Rakyat berjumlah RM367 juta kepada 12,400 bakal penghuni baharu.

Melalui makluman sedemikian ini, secara langsung akan meningkatkan infrastruktur perumahan dan hartanah negara.