Artikel

Penghuni Rumah Mampu Milik Di Malaysia, Didapati Tidak Mampu Pindah Keluar

Tinjauan PropertyGuru, firma pangkalan data hartanah di Malaysia kini mendapati sekitar 4 daripada 5 keluarga yang menghuni di unit kediaman mampu-milik atau kos rendah – cenderung untuk kekal di jenis perumahan tersebut bagi seumur hidup.

Pilihan itu memperincikan terdapat 2 aspek yang menjadi faktor utama, di mana pertama kesan dari ketidakmampuan isi rumah tersebut dan kedua disebabkan faktor kehendak serta kemudahan persekitaran yang dimiliki mereka sebagai contoh kemudahan pengangkutan awam, sekolah serta berdekatan tempat bekerja.

Pemerhatian juga turut menjelaskan hanya 20% daripada kumpulan penghuni tersebut memiliki matlamat meninggalkan unit rumah mampu milik itu dan ingin membeli kediaman swasta oleh pemaju. Kadar ini disokong atas faktor bilangan isi rumah yang semakin besar dan mencari lokasi kediaman yang lebih rendah kos perbelanjaannya.