Artikel

Kos Pengambilan Pekerja Domestik Indonesia – Kini Adalah RM7,800

Hasil kesepakatan MoU antara Malaysia dan Indonesia, kini kos pengambilan pekerja domestik negara jiran telah ditetapkan pada kitaran RM7,800.

Berdasarkan pecahan Malaysia akan menanggung kos sebanyak RM6,000, sementara Indonesia RM1,800.

Melalui penetapan itu, Kementerian Sumber Manusia (KSM) memaklumkan jika terdapat kenaikan kos lebihi ketetapan tersebut, pemohon pengambilan pekerja ini perlu melaporkan pada Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia.

Adanya kesepakatan ini, KSM melihat ia berupaya membanteras isu rasuah serta meningkatkan pelindungan hak pekerja asing di Malaysia. Untuk makluman umum, sebelum ini terdapat penindasan berhubung penetapan kos di bawah ejen pengambilan pekerja asing – sehingga membawa nilai kos mencecah RM30,000.