Artikel

Malaysia Sedia Pelan Perlindungan Insurans – Buat 268,000 Keluarga Miskin

Memahami kesukaran rakyat, khususnya kumpulan miskin – pentadbiran Malaysia kelak akan menyediakan Pelan Pelindungan Insurans kepada Isi Rumah Miskin.

Usaha ini akan melibatkan kumpulan rakyat yang kehilangan punca pendapatan akibat kematian Ketua Isi Rumah. Berdasarkan laporan, sekitar 268,000 keluarga miskin yang berdaftar di bawah eKasih akan menerima manfaat pelan insurans ini.

Mengikut pelaksanaan, setiap isi rumah yang terlibat akan menerima RM10,000 deengan peruntukan sekitr RM13.4 juta setahun.

Seterusnya, tindakan melalui Majlis Perlindungan Sosial Malaysia ini turut akan mempergiatkan beberapa inisiatif bagi membantu kumpulan miskin dan miskin tegar negara. Antaranya membentuk perlindungan sosial yang bersifat menyeluruh dan fleksibel kepada rakyat negara.