Artikel

BNM, PayNet Akan Sertai Projek Nexus – Teroka Pembayaran Rentas Sempadan Yang Lebih Cekap

Bank Negara Malaysia (BNM) dan Payments Network Malaysia Sdn Bhd (PayNet) kelak akan bekerjasama dengan sekumpulan rakan kongsi antarabangsa berhubung agenda pembuktian konsep untuk menurunkan kos dan mempercepat pembayaran rentas sempadan.

Ia dikenali sebagai Projek Nexus, pembuktian konsep ini akan mengkaji kebolehlaksanaan untuk menghubungkan sistem pembayaran masa nyata di Malaysia, Singapura dan kawasan euro, merangkumi;

  • Platform Pembayaran Runcit Masa Nyata (atau Real-time Retail Payments Platform, RPP/DuitNow) di Malaysia
  • Fast and Secure Transfers (FAST/PayNow) di Singapura
  • Target Instant Payment Settlement (TIPS) di kawasan euro

Projek ini akan membolehkan pelanggan menghantar dan menerima pembayaran rentas sempadan dengan serta-merta dan selamat.

Berdasarkan makluman, dapatan semakan ini akan  diterbitkan menjelang akhir tahun 2022 akan membantu membangunkan satu rangkaian sistem pembayaran masa nyata global pada masa hadapan bagi membolehkan pembayaran rentas sempadan menjadi lebih pantas dan lancar.

Bagaimanapun, prototaip yang akan dibangunkan di bawah pembuktian konsep ini belum boleh digunakan oleh orang ramai buat masa ini.

Untuk makluman projek ini telah diketuai Bank for International Settlements (BIS) Innovation Hub, diikuti Banca d’Italia, Monetary Authority of Singapore (MAS) dan Banking Computer Services Pte Ltd (BCS).