Artikel

Kerajaan Semak Perintah Gaji Minimum – Bagi Pelaksanaan Paras Pendapatan Baharu

Paras pendapatan gaji dan upah di Malaysia – sering berdepan perdebatan antara semua pihak. Melalui situasi itu, pentadbiran persekutuan kini sedang meneliti Perintah Gaji Minimum untuk penguatkuasaan gaji minimum baharu bagi semua sektor ekonomi negara.

Kenyataan Timbalan Menteri Sumber Manusia Awang Hashim pada sidang parlimen itu, merujuk kepada semakan yang sedang dilakukan oleh Jawatankuasa Teknikal Perundingan Gaji Negara (JTPGN).

Menurut kementerian, kajian itu dijalankan selari dengan Seksyen 25(1), Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 (Akta 732). Melalui pendekatan ini ia akan memperuntukan perintah gaji minimum dijalankan sekurang-kurangnya sekali dalam setiap 2 tahun.

Maka, setelah dapatan mencapai persetujuan, laporan berkenaan akan dibahaskan ke peringkat Majlis Perundingan Gaji Negara (MPGN) sebelum hasil dapatan dikemukakan untuk persetujuan dan pertimbangan pihak kerajaan.

Bagi makluman umum, tindakan penelitian paras gaji minimum ini perlu mencakupi berpaksikan kepada pembangunan sosial dan kedudukan ekonomi – termasuklah aras KDNK perkapita di negara.