Artikel

Kerajaan Salur RM30 Juta – Perkasakan Penyertaan Wanita Pada Pasaran Ekonomi Atas Talian

Penglibatan wanita di bawah peruntukan PEMERKASA juga turut tidak terkecuali – apabila dana berjumlah RM30 juta kini akan disalurkan kepada golongan ini.

Usaha peruntukan tersebut bertujuan untuk memperkasakan penyertaan wanita dalam sektor ekonomi bagi pasaran atas talian. Penyaluran dana ini akan merangkumi Kempen e-Dagang PKS dan PKS Mikro serta Program Shop Malaysia Online.

Tidak hanya itu, terdapat nilai sokongan turut disumbang oleh beberapa kumpulan seperti BSN sebanyak RM50 juta untuk Skim Pembiayaan Mikro bagi menggalakkan warga wanita menceburi bidang perniagaan.

Selain itu, PERKESO juga turut menyediakan dana padanan sebanyak RM10 juta kepada usahawan dan khusus untuk wanita yang bekerja secara sendiri. Pembiayaan ini dapat memperkukuhkan lagi perlindungan sosial pekerjaan wanita dalam era pandemik ketika ini.