Artikel

Penambahbaikan Kecekapan Peraturan Permit Pembinaan, Mampu Tingkatkan FDI Ke Malaysia – MPC

Sektor pembinaan kini dilihat suatu segmen yang mampu membantu pertumbuhan negara meningkatkan Pelaburan Langsung Asing (FDI) ke Malaysia.

Oleh itu, sasaran Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) ketika ini melihat peningkatan kecekapan berhubung peraturan permit pembinaan, ia mampu menyumbang kepada peningkatan FDI negara.

Kenyataan itu telah disokong berdasarkan laporan Doing Business – Bank Dunia yang memaparkan kedudukan negara di tangga ke dua dari 190 ekonomi berhubung kecekapan peraturan sektor pembinaan.

Langkah itu dapat membantu negara meningkatkan persaingan serta peningkatan kepercayaan perniagaan dalam kalangan pelabur ke Malaysia.