Artikel

Apa Itu Bank Digital?

Tidak lama lagi, Malaysia akan memiliki 5 lesen bank digital yang bakal diiktiraf oleh Bank Negara Malaysia (BNM) pada suku pertama 2022.

Namun masih ramai tidak ketahui fungsinya.

Bank digital sebenarnya memiliki fungsi yang hampir sama dengan bank tradisional atau fizikal. Di mana, mereka akan menawarkan perkhidmatan seperti simpanan kewangan, pengeluaran, pemindahan, bahagian deposit, dan megetahui aliran data transaksi.

Apa yang membezakan ia adalah penerapan teknologi seperti sistem kecerdasan buatan (AI) dan penggunaan pelbagai API akan dilaksanakan bagi setiap penawaran perkhidmatan kewangan yang dijalankan pada bank digital tersebut.

Antara perkara yang menguntungkan menerusi pelaksanaan bank digital ini adalah – ia membantu kumpulan yang sering dinafikan hak pinjaman mereka dan membantu perniagaan berskala kecil. Usaha ini secara tidak langsung dapat merancakkan kembali pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan semula keyakinan pemain industri pada pembangunan negara.

Pastinya dengan penerapan teknologi ini – ia akan lebih memudahkan pihak perbankan digital mengenalpasti trafik dan minat kewangan yang ada pada pengguna – kerana ia lebih mudah untuk menarik pelanggan mereka.

Selain itu, dengan adanya bank digital – sistem dokumentasi sebelum ini tidak lagi akan menghantui para pelanggan – ia kerana setiap urusan kewangan selepas ini akan menjadi lebih lancar iaitu secara maya dan sudah semestinya menjimatkan kos.

Bagaimanapun, setiap penerapan baharu dalam sesebuah perkhidmatan – sudah pasti akan memiliki risikonya tersendiri. Kadar hutang isi rumah negara dijangka akan lebih meningkat. Ini kerana bebanan komitmen akan meningkat apabila apabila permintaan pinjaman terus meningkat.

Untuk makluman, sebelum ini nisbah hutang isi rumah KDNK Malaysia paling tertinggi pernah dicapai adalah pada kadar 87.5% dan itu menjadi faktor utama kepada kadar muflis di negara kita.

Malah, aspek risiko trsebut akan turut dibebani dengan kadar pengangguran negara yang semakin meningkat iaitu pada 4.6%.

Meskipun, itu adalah fakta risiko yang perlu kita perhatikan – bagi 5 lesen bank digital yang bakal diberikan ini perlu memenuhi kriteria BNM iaitu bank negara telah menetapkan nilai ambang penetapan had aset yang tidak boleh melebihi RM3 bilion untuk tempoh tiga hingga lima tahun operasi.

Tindakan itu akan memastikan bank digital yang terlibat dapat membuktikan operasi mereka kekal dibawah etika Dokumen Dasar Rangka Kerja Pelesenan Bank Digital (Dokumen Dasar).