Rangkuman Mingguan 21 November 2020 – Lima Berita Penting Untuk Anda

Rangkuman 5 Rnggt menawarkan liputan ringkas mingguan berkenaan lima topik hangat dan perlu anda ketahui untuk sesuatu minggu. Pada minggu berakhir 21 November 2020 ini, kami melihat kepada perkongsian berkenaan dengan penawaran i-Sinar dari KWSP untuk pengeluaran, penamatan notifikasi SMS oleh Maybank, ekonomi gig yang kurang mendapat perhatian, dan juga beberapa yang lain.