Artikel

Bantuan Prihatian Rakyat Dibuka Untuk Pemohon Baharu Bermula Januari 2021 – Tawar Bantuan Sehingga RM1800

Pada Belanjawan 2021 yang diadakan pada penghujung minggu lepas, kerajaan telah mengumumkan Bantuan Prihatin Rakyat (BPR). Melaluinya, kerajaan menawarkan bantuan kewangan dalam meringankan beban yang ditanggung oleh isi rumah yang berpendapatan bawah RM5,000.

Melalui Bantuan Prihatin Rakyat (BPR), isi rumah dengan pendapatan bulanan kuarng RM2500 dan seorang anak akan menerima bantuan RM1200, sementara dengan dua orang anak akan menerima bantuan RM1,800.

Isi rumah dengan pendapatan antara RM2501 ke RM400, dan seorang anak akan menerima bantuan RM800, seentara dengan dua orang anak atau lebih akan menerima bantuan RM1,200.

Isi rumah dengan pendapatan antara RM4,001 sehingga RM5,000 dengan seorang anak akan menerima bantuan RM500, sementara dengan dua orang anak akan menerima bantuan RM750.

Individu bujang berusia 21 tahun dan keatas yang berpendapatan bawah RM2,500 pula akan menerima bantuan sebanyak RM350.

Bercakap lanjut mengenainya hari ini, pihak kerajaan mengatakan pendaftaran baharu untuk Bantuan Prihatin Rakyat akan dibuka bermula penghujung Januari 2021 kelak. Dengan langkah ini, mereka yang layak, tetapi tidak berdaftar sebelum ini akan turut dapat menikmati bantuan untuk meringankan beban isi rummah.