Artikel

Belanjawan 2021: Kerajaan Umum Bantuan Prihatin Rakyat Sehingga RM1800 Untuk Isi Rumah, RM350 Untuk Bujang

Rakyat Malaysia kini bakal menerima manfaat bantuan wang tunai sejumlah RM6.5 bilion.

Untuk makluman, Bantuan Prihatin Rakyat (BPR) akan disalurkan kepada rakyat negara. Saluran dana ini merangkumi beberapa pembahagian:

  • Isi rumah berpendapatan kuran RM2500 akan menerima RM1,200
  • Isi rumah yang memiliki 2 anak atau lebih akan menerima RM1,800
  • Isi rumah berpendapatan RM2,501 – RM4,000 dan memiliki 1 anak – anakan menerima RM800 dan memiliki 2 anak akan menerima RM1,200.
  • Isi rumah berpendapatan RM4,001 – RM5000 – akan menerima RM500 untuk bagi memiliki 1 anak dan bagi yang memiliki 2 anak akan menerima RM750
  • Individu bujang berpendapatan RM2,500 akan menerima RM350

Sekitar 8.1 juta individu bakal menerima faedah ini menerusi BPR.