Artikel

Belanjawan 2021: Peruntukan Perbelanjaan Paling Terbesar – Sebanyak RM322.5 Bilion

Sidang pembentangan Belanjawan 2021 pada petang ini (6 November) Kerajaan Persekutuan telah memgumumkan sejumlah peruntukan pada perbelanjaan Belanjawan 2021 adalah RM322.5 bilion.

Ini meliputi anggaran hasil Kerajaan Persekutuan berjumlah RM236.9 bilion atau 15% daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK).

Manakala Perbelanjaan Mengurus sebanyak RM236.5 bilion dan Perbelanjaan Pembangunan pula RM69 bilion.

Defisit kerajaan kini berkurang 5.4% daripada KDNK.

Untuk makluman – pada tahun 2019 sebanyak RM316,5 bilion dan tahun 2020 pula sebanyak RM299 bilion.

Angka Belanjawan 2021 ini adalah paling terbesar dalam sejarah negara.