Artikel

Sekitar 87% Tanaman Sawit Negara Perolehi Sijil MSPO

Hampir 87.1% daripada 5.9 juta hektar tanaman sawit negara perolehi sijil Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO).

Menurut Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi (KPPK), catatan tersebut telah membawa kepada perolehan pensijilan MSPO di 420 buah kilang sawit (92.92%) Malaysia.

Bagi setiap pemilikan sijil itu, para pemain industri akan dipantau pihak Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) dan Pensijilan Minyak Sawit Malaysia (MPOCC) bagi memastikan pematuhan persijilan MSPO dapat dilakukan. 

Melalui inisiatif ini, secara tidak langsung dapat memberi jaminan pada produktiviti pengeluaran sawit dan ia dapat meningkatkan sasaran pendapatan industri. 

Untuk makluman, bagi setiap kos perolehan sijil MSPO pekebun kecil kini adalah dibawah tanggungan kerajaan.