Artikel

SC Keluarkan Kenyataan Berhubung Isu Bekas Presiden PNB

Berikut adalah kenyataan dari Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC), berhubung dengan isu bekas Presiden dan Ketua Pegawai Kumpulan (PGCE) Permodalan Nasional Berhad (PNB), Jalil Abdul Rasheed:

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) merujuk kepada pelbagai artikel media mengenai bekas Presiden & Ketua Eksekutif Kumpulan (PGCE) Permodalan Nasional Berhad (PNB) yang menyentuh tentang proses pengesahan SC berkenaan dengan jawatan tersebut.

SC ingin menjelaskan bahawa di bawah Garis Panduan Perlesenan SC, pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal (CMSL) harus mendapat kelulusan SC terlebih dahulu untuk pelantikan ketua eksekutifnya.

Dengan demikian, pemegang lesen CMSL dan lembaga pengarahnya diminta untuk melakukan usaha wajar atas kemampuan dan kecekapan mana-mana individu untuk memimpin entiti berlesen tersebut.

Ini termasuk menilai, antara lain, kemampuan mana-mana individu untuk melaksanakan kemahiran dan ketekunan sewajarnya dalam menjawat jawatan tersebut.

Di samping itu, SC juga akan melakukan penilaian peraturan mengenai latar belakang individu dengan agensi penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan.

Amalan SC ini adalah setaraf dengan pengawal selia pasaran modal lain di rantau ini.

Sebagai pemegang CMSL, PNB diminta untuk memastikan bahawa semua maklumat yang diserahkan kepada SC untuk pelantikan bekas PGCE-nya, termasuk pengalaman kerjanya dan kelayakan akademik yang disediakan dalam borang permohonan dan dokumen sokongan, adalah benar dan betul.

Keperluan ini dinyatakan dengan jelas dalam borang permohonan yang berkaitan.

Dalam hal ini, PNB telah menyatakan kepada SC bahawa semua maklumat yang diberikan dalam penyerahan borang mereka kepada SC adalah benar dan betul.

Baru-baru ini, SC diberitahu mengenai percanggahan maklumat dalam penyerahan borang PNB kepada SC berhubung dengan kelayakan akademik dan pengalaman kerja bekas PGCE mereka.

SC telah mendapat pengesahan mengenai perbezaan dalam penyerahan tersebut.

SC telah meminta penjelasan dari pihak-pihak yang berkenaan mengenai percanggahan maklumat ini.

SC masih menunggu jawapan dari PNB tentang perkara yang dikemukakan kepada mereka.