Artikel

KPM Terbit SOP Kepada Pengurusan Pembukaan Semula Sekolah

Sejak Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dilaksanakan pada 18 Mac lalu, kesemua sekolah di Malaysia telah tutup sehingga kini.

Susulan langkah kerajaan yang dijangka akan membuka sekolah dalam masa terdekat, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menerbitkan sebuah Garis Panduan (Standard Operating Procedure atau SOP) kepada orang ramai.

Baca SOP penuh: PDF Kepada Garis Panduan

Garis panduan ini disediakan sebagai rujukan kepada pegawai bahagian di KPM, Jabatan Pendidikan Negeri (JPN), Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) dan pentadbir serta guru di sekolah tentang pengurusan sekolah dengan mengambil kira langkah-langkah bagi mengawal penularan jangkitan penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19).

Garis panduan ini hendaklah dibaca bersama dengan surat pekeliling ikhtisas, surat siaran dan arahan serta peraturan berkaitan yang sedang berkuat kuasa dan yang akan dikeluarkan dari semasa ke semasa.

Garis panduan ini terpakai kepada semua sekolah rendah dan sekolah menengah termasuk Kolej Vokasional dan Kolej Tingkatan Enam di bawah KPM dan Institusi Pendidikan Swasta (IPS) yang berdaftar dengan KPM.

Sekolah yang berdaftar dengan agensi kerajaan yang lain, sekolah persendirian dan institusi pendidikan yang tidak berdaftar dengan KPM juga disarankan merujuk garis panduan ini.

Garis panduan ini ialah dokumen induk yang perlu dirujuk bagi pengoperasian institusi pendidikan. Sebarang tambahan atau perubahan maklumat akan dijadikan tambahan (annex) kepada dokumen ini.