Artikel

KKM Kerjasama Dengan Kementerian Wanita Hebah Maklumat COVID-19

KKM telah bekerjasama rapat dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) dalam isu membangunkan garis panduan COVID-19.

Isu seperti ‘Recommendations for the COVID-19 Pandemic for Private, Public and NGO Residential Aged Care Facilities’ telah dibangunkan bersama.

KKM turut memantau pengurusan kesihatan berhubungan dengan pencegahan COVID-19 di Rumah Sri Kenangan dan Rumah Ehsan bersama-sama Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM).

Bahan sebaran berbentuk infografik mengenai langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19 telah diedarkan kepada 344 buah institusi yang dilesenkan di bawah Akta Pusat Jagaan (Akta 506) dan lain-lain institusi penjagaan.