Artikel

Malaysia Cadangkan ASEAN Rangka Pelan Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19

Malaysia pada persidangan video hari ini (14 April) Sidang Kemuncak Khas ASEAN Mengenai COVID-19 telah mencadangkan ASEAN merangka Pelan Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19.

Pelan tersebut akan memberi tumpuan terhadap aspek kewangan, jaringan keselamatan sosial, jaminan makanan dan pendidikan kepada penduduk serantau.

Selain itu, langkah lain yang turut diserapkan pada pelan tersebut adalah memastikan kelancaran aliran bekalan untuk perubatan, makanan dan barang keperluan. Termasuklah prasarana kritikal untuk laluan perdagangan melalui udara, darat dan laut.

Seterusnya, Malaysia juga menyokong pengwujudan COVID-19 ASEAN Response Fund (Dana Khas COVID-19 ASEAN) untuk meningkatkan skala stok kecemasan sedia ada bagi menghadapi kemungkinan wabak pada masa hadapan.

Kerajaan turut menekankan, penglibatan kesemua Negara Anggota ASEANĀ  amat diperlukan bagi memastikan pelan pemulihan ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak.