Artikel

Dari +4.3% Ke -2.0%. Bagaimana ia berlaku? Ini Penjelasan Bank Negara

Bank Negara Malaysia (BNM) hari ini mengeluarkan tiga laporan, Laporan Tahunan 2019, Kajian Ekonomi dan Kewangan 2019 dan Kajian Kestabilan Kewangan untuk Separuh Kedua 2019.

Laporan ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman yang lebih besar di kalangan pemegang kepentingan utama dengan mengubah tahap teknikal dalam penerbitan ini.

Seterusnya memberi penjelasan berkenaan jangkaan BNM terhadap penguncupan unjuran KDNK bagi tahun 2020 akan lebih rendah berbanding 2019.

Laporan Tahunan 2019

Laporan Tahunan ini memberi gambaran keseluruhan mengenai aktiviti utama yang dilaksanakan oleh Bank dalam menyampaikan mandat terasnya untuk mempromosikan kestabilan kewangan dan kewangan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan.

Ia menekankan inisiatif dasar kestabilan monetari dan kewangan, serta pelbagai aktiviti pembangunan yang dilaksanakan untuk membentuk keupayaan dan keupayaan sektor kewangan Malaysia untuk memenuhi keperluan ekonomi yang semakin berkembang.

Baca Laporan Penuh Bank Negara Malaysia Disini

Kajian Ekonomi dan Kewangan 2019

Pertumbuhan KDNK Malaysia diunjurkan antara -2.0% dan + 0.5% pada tahun 2020, terjejas oleh permintaan global yang lemah, gangguan rangkaian bekalan dan langkah-langkah penularan COVID-19 di luar negara dan domestik. 

Walaupun Perintah Kawalan Pergerakan akan memperlahankan aktiviti ekonomi buat sementara waktu, pakej rangsangan kerajaan akan membantu mengurangkan kesan ekonomi tersebut.

Kedua-dua Pakej Rangsangan Ekonomi 2020 dan Pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat serta langkah-langkah kewangan Bank akan menyediakan sokongan yang besar kepada isi rumah dan perniagaan.

Langkah-langkah ini dijangka menambah 2.8 mata peratusan kepada pertumbuhan KDNK 2020. Selain itu, ia menyokong pertumbuhan projek-projek infrastruktur berskala besar yang sedang dilaksanakan, dan dijangka memberikan tambahan 1 mata peratusan ke pertumbuhan pada tahun 2020.

Kajian Kestabilan Kewangan Separuh Kedua 2019

Tinjauan Kestabilan Kewangan Kedua Separuh 2019 adalah penerbitan teknikal dua tahun yang memperincikan penilaian Bank tentang kestabilan kewangan.

Kestabilan kewangan domestik akan terus dipelihara. Walaupun kesan ekonomi COVID-19 telah meningkatkan risiko kepada kestabilan kewangan, sistem kewangan juga lebih berdaya tahan terhadap risiko-risiko ini. Antaranya adalah tindakan pengurusan risiko yang mantap dijangka dapat mengurangkan kesan kemerosotan kualiti kredit dan menyokong pinjaman berterusan oleh bank kepada ekonomi.

Langkah-langkah pelepasan sementara yang dilaksanakan ini adalah untuk menyokong pendapatan isi rumah dan perniagaan. Inisiatif ini dijangka dapat mengehadkan kerugian kredit dan membantu mengekalkan keupayaan membayar hutang isi rumah dan perniagaan apabila ekonomi pulih kelak.


Seperti yang diaudit dan diperakui oleh Ketua Audit Negara, kedudukan kewangan Bank Negara Malaysia kekal kukuh pada 2019. Jumlah aset Bank Negara Malaysia berjumlah RM451.6 bilion, dengan keuntungan bersih sebanyak RM8.9 bilion bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2019.

Bank Negara Malaysia mengisytiharkan dividen sebanyak RM3.5 bilion kepada Kerajaan bagi tahun 2019.