Artikel

SC Laksana Bantuan Lanjutan Kepada Entiti Berlesen Pasaran Modal, PLC

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) hari ini (24 Mac) mengumumkan langkah-langkah bantuan lanjutan yang akan diberikan kepada 231 entiti berlesen, 30 firma audit berdaftar dan 9,663 individu berlesen.

Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangkan beban kos para peserta pasaran modal, melengkapkan usaha bantuan yang lebih luas di bawah Pakej Rangsangan Ekonomi 2020.

Ini adalah langkah tersebut:

  • Pengecualian fi pelesenan tahunan SC bagi 2020 kepada aktiviti terkawal utama semua entiti Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal (CMSL) dengan Keuntungan Sebelum Cukai sebanyak RM5 juta atau kurang pada Tahun Kewangan 2019.
  • Pengecualian fi pelesenan tahunan bagi tahun 2020 kepada semua pemegang CMSL individu dan pemegang Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal (CMSRL).
  • Mengurangkan keperluan minimum Pendidikan Profesional Berterusan (CPE) daripada 20 mata semasa CPE kepada 10 mata CPE berkuatkuasa 1 Julai 2020 bagi tempoh 12 bulan untuk semua pemegang CMSRL dan Pekerja Kepada Orang Berdaftar (ERP)
  • Mengurangkan keperluan latihan minimum daripada lima hari kepada tiga hari berkuat kuasa 1 Julai 2020 bagi tempoh 12 bulan bagi Wakil Dagangan dan Wakil Pemasaran
  • ┬áSubsidi latihan sekali untuk firma berdaftar Lembaga Pemantauan Audit (AOB) yang mempunyai kurang daripada 10 rakan audit, sehingga RM30,000 setiap firma untuk MICPA

SC kini sedang memantau perkembangan peringkat global dan domestik. Segala langkah yang tepat akan dilakukan bagi menyokong pasaran yang lebih teratur.