Artikel

BNM: Draf Dedahan Rangka Kerja Pelesenan Bank Digital Diumumkan

Bank Negara Malaysia (BNM) hari ini telah mengeluarkan Draf Dedahan Rangka Kerja Pelesenan Bank Digital.

Ini menggabungkan cadangan rangka kerja pengawalseliaan yang dipermudahkan untuk bank digital.

Rangka kerja ini dapat digunakan semasa fasa asas (foundational phase).

Rangka kerja yang dipermudahkan ini bertujuan untuk mengurangkan beban pengawalseliaan bagi peserta baharu yang mempunyai nilai tawaran (value proposition) yang kukuh.

Antara ciri-ciri utama rangka kerja ini termasuk:

1. Keperluan kecukupan modal: Kategori risiko untuk mengira komponen risiko kredit dan risiko pasaran bagi aset berwajaran risiko di bawah rangka kerja modal Basel II telah diselaraskan menjadi kategori yang lebih mudah; dan

2. Keperluan mudah tunai: Sebanyak 25% daripada liabiliti dalam kunci kira-kira (on-balance sheet) bank digital hendaklah dipegang dalam bentuk aset mudah tunai berkualiti tinggi.


Bank-bank digital akan dikehendaki mematuhi semua keperluan pengawalseliaan yang sama seperti yang dikenakan.

Bank Negara Malaysia dengan ini melanjutkan tempoh rundingan untuk Draf Dedahan sehingga 30 April 2020.

Semua maklum balas mengenai Draf Dedahan ini hendaklah dikemukakan kepada BNM sebelum 30 April 2020.

Permohonan lesen baharu akan dibuka selepas Dokumen Dasar ini dikeluarkan.