Artikel

Stimulus 2020: KWSP Nasihat Pekerja Peka 7% Atau 11% Caruman

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) telah mengambil maklum keputusan Kerajaan dalam mengurangkan kadar caruman minimum berkanun bagi pekerja, daripada 11 peratus kepada tujuh (7) peratus seperti yang diumumkan pada hari ini. 

Menurut KWSP, majikan hendaklah memastikan amaun caruman yang betul ditolak daripada upah atau gaji pekerja berdasarkan kadar caruman baharu seperti dalam Jadual Ketiga, Akta KWSP 1991. 

Keputusan ini adalah berikutan Pakej Rangsangan Ekonomi yang diumumkan Kerajaan bertujuan untuk mengurangkan kesan kegawatan ekonomi yang berpunca daripada penularan global COVID-19 sejak beberapa bulan lalu.

Namun begitu, pekerja masih boleh memilih untuk mengekalkan kadar caruman syer pekerja pada kadar 11 peratus dengan melengkapkan Notis Pilihan Mencarum Melebihi Kadar Berkanun KWSP 17A (Khas). 

Kadar caruman berkanun baharu ini akan mula berkuatkuasa oada 1 April 2020 sehingga akhir tahun ini. Ia merangkumi ahli yang berumur 59 tahun dan ke bawah. Kadar caruman pekerja bagi ahli yang berumur 60 tahun dan ke atas tidak akan berubah. 

Notis tersebut boleh didapati pada laman web kwsp.gov.my dan kemudian boleh dikemukakan kepada majikan untuk diserahkan kepada pihak KWSP. 

Bagi sebarang pertanyaan lanjut, ahli dan golongan majikan boleh menghubungi pada talian telefon Pusat Pengurusan Perhubungan KWSP di 03-8922 6000 atau melawat mana-mana cawangan KWSP yang berdekatan.