Artikel

Widad Group Berhad Mencatatkan Nilai PBT, EBITDA Lebih Tinggi

Widad, dibawah senarai Bursa Malaysia sebagai pegangan pelaburan syarikat dalam aktiviti pembinaan dan bersepadu perkhidmatan pengurusan kemudahan, telah mencatatkan keuntungan sebelum cukai (PBT) sebanyak RM5.32 juta dan Margin Perolehan Sebelum Faedah, Cukai, Susutnilai, dan Amortisasi (EBITDA) sebanyak RM7.656 juta untuk suku keempat berakhir 31 Disember 2019 (TK2019).

Menurut kenyataan Bursa Malaysia, menunjukkan bahawa Widad mencatatkan perolehan sebanyak RM68.8 juta pada suku keempat TK2019, berbanding dengan RM101 juta pada tempoh yang sama tahun lepas.

Bagi keseluruhan keputusan kewangan berakhir 31 Disember 2019, Widad pula mencatatkan jumlah pendapatan sebanyak RM187 juta berbanding RM289 juta pada tahun kewangan yang lepas. Hasil yang lebih rendah adalah disebabkan oleh aktiviti pembinaan yang lebih perlahan dan penyiapan projek dalam kedua-dua segmen seperti yang disebutkan sebelumnya.

PBT berjumlah RM30.5 juta untuk TK2019 berbanding RM28.1 juta pada tahun kewangan lepas. Peningkatan PBT ini disebabkan oleh penurunan dalam kos kewangan dan kos pentadbiran bagi tahun yang ditinjau. Hasil positif ini mencerminkan usaha Widad untuk membina asas yang lebih kuat.

Mengulas mengenai prospek syarikat itu, Widad optimis mengenai peluang perniagaan yang semakin meningkat dalam industri IFM berikutan peningkatan budaya pengeluaran dan pengembangan projek pembinaan. Segmen ini, yang menyumbang keuntungan kasar yang lebih tinggi dalam TK2019 berbanding dengan yang tahun sebelumnya, mempunyai satu baki perintah buku bernilai RM238 juta yang boleh bertahan sehingga Jun 2022.