Artikel

Pos Malaysia Catat Perolehan RM1.7 Bilion Bagi Tahun 2019

Pos Malaysia Berhad hari ini mengumumkan perolehannya bagi tempoh kewangan sembilan bulan berakhir 31 Disember 2019.

Kumpulan mencatatkan perolehan yang lebih rendah sebanyak RM1,682.5 juta untuk TK2019  berbanding RM1,760.4 juta pada tempoh yang sama sebelum berakhir 31 Disember 2018. Ini mewakili penurunan sebanyak RM77.9 juta atau 4.4%. 

Kemerosotan muhibah sebanyak RM90.6 juta untuk Pos Logistik dan kos penyaluran semula sebanyak RM28.6 juta adalah penyumbang utama kepada jumlah kerugian sebelum cukai untuk tempoh tersebut. Penurunan dua digit berterusan dalam jumlah dengan kadar pos pra-semakan adalah penyumbang terbesar kepada keseluruhan kerugian dari operasi. 

Jumlah kerugian sebelum cukai yang termasuk kesan yang disebutkan di atas adalah sebanyak RM241.9 juta.

Syed Md Najib, Ketua Pegawai Eksekutif Pos Malaysia mengatakan kadar bayaran pos yang disemak semula akan menyumbang untuk meningkatkan kewangan Pos Malaysia bagi menyokong peningkatan kos dalam memenuhi Obligasi Perkhidmatan Sejagat (USO). Pos Malaysia ditetapkan untuk merangkul digitalisasi dengan meningkatkan kecekapan untuk mengambil lebih banyak jumlah kurier dan meningkatkan pengalaman pelanggan; memenuhi keperluan e- dagang pasaran. 

Transformasi Pos Malaysia ini akan diteruskan pada TK2020. Dengan ke arah mencapai kewangan kelestarian semasa memenuhi Obligasi Perkhidmatan Sejagat yang semakin meningkat dalam lanskap perniagaan kompetitif.

Kumpulan ini turut memfokuskan usaha ke atas pendapatan pertumbuhan seiring dengan perkembangan pesat e-Perdagangan,  melalui pembaikan pada struktur kos dalam operasi kecekapan untuk jangka masa panjang.

Antara inisiatif untuk menyokong matlamat ini adalah menggalakkan penggunaan platform perkapalan dalam talian SendParcel dan mengubah Pos Mobile App, berkembang melalui ejen, serta meningkatkan penggunaan bungkusannya di seluruh 250 lokasi di seluruh negara.