Artikel

SC: Pemantauan Rapi Dilaksanakan Ke Atas Pasaran Modal Malaysia

Menurut kenyataan media Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC), pihaknya kini memantau rapi perkembangan yang sedang berlaku dalam pasaran modal negara berikutan ketidaktentuan politik di peringkat tempatan dan antarabangsa.

Buat masa ini, pengantara pasaran dengan permodalan kekal kukuh. Di mana, industri pengurusan dana menunjukkan tahap kecairan yang baik, di samping infrastruktur pasaran yang stabil dapat menyokong pasaran modal daripada sebarang kejutan luar. 

Malah, SC juga akan sentiasa berwaspada dalam memantau naik turun pasaran bagi memastikan ia beroperasi dengan adil serta teratur.