Artikel

PetGas Isytihar Dividen 32 Sen, Catat Prestasi Baik Bagi Suku Keempat

Keuntungan bersih Petronas Gas Bhd (PetGas) untuk suku keempat yang berakhir 31 Dis, 2019 melonjak 61.4% kepada RM485.27 juta daripada RM300.59 juta pada tahun sebelumnya.

Ini didorong oleh keuntungan yang lebih tinggi daripada kerjasama, keuntungan pertukaran asing dan pendapatan faedah yang lebih tinggi daripada pelaburan dana.

Menerusi kenyataan bursa hari semalam, perolehan bagi suku itu berkurangan kepada RM1.37 bilion daripada RM1.38 bilion pada tempoh yang lalu.

Pendapatan sesaham meningkat kepada 24.52 sen daripada 15.19 sen sebelum ini.

PGB mengisytiharkan dividen interim keempat sebanyak 22 sen sesaham biasa berjumlah RM435.3 juta dan dividen interim khas sebanyak 10 sen sesaham biasa berjumlah RM197.9 juta bagi tahun kewangan berakhir 31 Dis 2019. 

Tarikh pembayaran bagi kedua-dua dividen ini pada 26 Mac 2020.

Bagi TK19, keuntungan bersih PetGas meningkat 8.4% tahun ke tahun kepada RM1.94 bilion daripada RM1.79 bilion, sementara pendapatan lebih rendah pada RM5.46 bilion berbanding RM5.49 bilion sebelumnya.

Berkenaan prospek pula, PetGas berkata Suruhanjaya Tenaga telah meluluskan Tarif Peraturan berasaskan Insentif untuk Tempoh Pengawalseliaan 1 bagi perkhidmatan pengangkutan gas dan penyegaran, yang bermula dari 1 Jan 2020 hingga 31 Disember 2022.

Meskipun tarif baru dijangka memberi kesan kepada pengangkutan segmen dan pendapatan segmen perniagaan, kedua-dua segmen ini dijangka terus menyumbang secara positif kepada pendapatan kumpulan.