Artikel

Garis Panduan Aset Digital Akan Berkuat Kuasa Pada Suku Kedua 2020

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) telah menerbitkan Garis Panduan mengenai Aset Digital yang menggariskan rangka kerja untuk menaikkan dana melalui penawaran digital di negara ini. 

Garis panduan akan berkuat kuasa pada separuh kedua tahun ini.

Penawaran panduan ini dapat menyediakan alternatif kepada usahawan untuk peringkat awal. Inisiatif ini menyokong Wawasan 2030 (SPV2030) yang Berkongsi Kemakmuran Malaysia dengan menyokong pertumbuhan PKS dan perniagaan mikro yang disasarkan untuk menyumbang 50% kepada KDNK Malaysia.

Menurut Pengerusi SC, Datuk Syed Zaid Albar – pelaksanaan ini sejajar dengan aspirasi SPV2030 untuk mewujudkan 30% syarikat teknologi tinggi di Malaysia.

Garis panduan itu memerlukan semua persembahan token digital yang akan dilaksanakan melalui pembekal platform pertukaran awal yang didaftarkan dengan SC.

Pengendali platform diperlukan untuk menjalankan penilaian yang diperlukan dan usaha wajar untuk mengesahkan terbitan perniagaan dan kesesuaian ciri-ciri dapat difahami dengan lebih baik bagi perspektif token digital.

Bagi fasa pertama, SC akan bekerjasama dengan pengendali platform yang relevan dalam menilai penerbit yang berkelayakan.

Dana sejumlah RM100 juta akan diperuntukan untuk penyediaan garis panduan. 

Tidakan susulan pihak SC akan memantau penggunaan hasil selepas penerbitan.

SC turut menegaskan orang ramai bahawa setelah garis panduan ini dikuatkuasakan, tidak ada lagi individu yang dibenarkan untuk menawarkan atau mengeluarkan sebarang token digital di Malaysia.