Artikel

Mata Wang Kripto Tidak Sesuai Dijadikan Instrumen Pembayaran Umum, Terdedah Kepada Ancaman Siber

Bank Negara Malaysia (BNM) bersama Suruhanjaya Sekuriti (SC) kini memperjelaskan dasar terhadap mata wang kripto itu sama sekali tidak mempromosikan aset digital tersebut sebagai tender sah atau instrumen pembayaran umum.

Tujuan pelaksanaan dasar itu adalah pemudahcara bagi sebarang risiko yang berlaku. Peranan BNM sebagai pengawal selia sistem pembayaran adalah dalam memastikan keselamatan, kebolehpercayaan, dan kecekapan sistem dan instrumen pembayaran. Aset digital yang dikeluarkan secara peribadi seperti mata wang kripto tidak sesuai sebagai instrumen pembayaran umum kerana tidak menunjukkan ciri-ciri universal kewangan dan terbatas, termasuk turun naik harga dan terdedah kepada ancaman siber.

Maka, aset digital bukanlah instrumen pembayaran yang diatur oleh BNM dan bukan merupakan wang yang diterima secara sah untuk pertukaran barang dan perkhidmatan (bukan tender sah) di Malaysia.

Namun, aset digital mempunyai banyak kes penggunaan, termasuk sebagai kelas aset yang boleh dilaburkan. Sebagai pengatur pasaran modal di Malaysia, SC telah menetapkan aset digital sebagai sekuriti di bawah kawal selianya.

Berdasarkan ini, aset digital dapat dikeluarkan oleh syarikat untuk tujuan mengumpulkan dana tertakluk kepada penerbit yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh SC.

Garis panduan juga telah dikeluarkan oleh SC untuk mengatur platform dalam talian yang memudahcara dagangan aset digital.