Artikel

RHB Bank Catat Keuntungan Bersih Sebanyak 7.3% Kepada RM1.25 Bil

RHB Bank Berhad telah mengumumkan laporan kewangan mereka bagi separuh tahun 2019 yang berakhir pada 30 Jun 2019. Kumpulan RHB telah mencatatkan jumlah keuntungan bersih sebanyak RM1,245.6 juta sehingga 7.3% tahun ke tahun. Perolehan ini disebabkan pendapatan bukan dana yang lebih tinggi dan kerugian kredit dijangka lebih rendah (ECL) ke atas pinjaman. 

Pendapatan berasaskan bukan dana meningkat dengan ketara sebanyak 21.8% (tahun ke tahun) kepada RM 1,103.5 juta, sebahagian besarnya disumbangkan oleh pendapatan perdagangan dan pelaburan bersih yang lebih tinggi , lebihan insurans dan pendapatan fi berkaitan pasaran modal yang lebih tinggi.

Perbelanjaan operasi juga meningkat dengan 2.7 % kepada RM 1,707.6 juta berbanding tahun lalu. Nisbah kos kepada pendapatan (CIR) meningkat kepada 4 8.5% daripada 4 9.1% setahun yang lalu.

Peruntukan bagi kerugian kredit adalah RM 146.8 juta, 8.1% lebih rendah daripada yang tahun sebelumnya, terutamanya disebabkan oleh menurunkan ECL pada pinjaman. Tahunan nisbah caj kredit meningkat kepada 0.2% berbanding dengan 0.2 2% dalam tempoh yang sama.

Manakala, suku kedua 2019 pendapatan berbanding suku kedua 2018 menunjukkan keuntungan bersih bagi suku semasa berada pada RM615.4 juta, peningkatan sebanyak 7.9% daripada RM570.3 juta yang dicatatkan pada tahun lepas . Ini disebabkan oleh pendapatan bukan berasaskan dana yang lebih tinggi dan ECL yang lebih rendah ke atas pinjaman. 

Malaysia mencatatkan pertumbuhan KDNK yang memuaskan sebanyak 4.9% pada Q2 2019. Bagi tahun 2019, pertumbuhan ekonomi dijangka sederhana kepada 4.5% berbanding 4.7% yang dicatatkan pada tahun 2018 sebagai yang ketegangan perdagangan AS-China terus menjejaskan perdagangan luar Malaysia, seterusnya memberi kesan kepada prospek pertumbuhan.

Pinjaman industri perbankan dijangka berkembang pada digit pertengahan tunggal bagi tahun disokong oleh satu sektor isi rumah yang berdaya tahan. OPR dijangka kekal pada 3.0% bagi yang baki tahun ini, walaupun terdapat risiko pengurangan selanjutnya.

RHB turut hadir dengan strategi 5 tahun mereka iaitu FIT22, yang bertujuan meningkatkan prestasi perniagaan dan keupayaan perusahaan yang luas melalui teknologi digital dan pelaksanaan AGILE cara bekerja. Segmen PKS khususnya telah menyaksikan pertumbuhan yang menggalakkan dengan hampir RM4 bilion pinjaman yang diluluskan pada H1 2019, yang memberi manfaat kepada sekitar 2,000 perniagaan PKS. Pinjaman dan pembiayaan PKS meningkat 3.3% dari Disember hingga 2018, berbanding industri yang menurun sebanyak 0.4%. Melangkah ke hadapan akan terus menyediakan PKS dengan ekosistem holistik yang mampu menawarkan produk yang disasarkan dan inovatif serta perkhidmatan tambah nilai yang membolehkan mereka memberi tumpuan kepada usaha mengembangkan perniagaan.