Artikel

Ahli KWSP Boleh Mula Melabur Atas Talian Pada Unit Amanah

Apa yang berlaku: Ahli-ahli Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) kini boleh melabur dalam dana amanah saham yang ditawarkan oleh institusi pengurusan dana yang diluluskan oleh EPF melalui platform i-Invest dalam perkhidmatan layan diri dalam portal i-Akaun (Ahli).

Kenapa ini penting: Ahli di bawah umur 55 tahun, pelaburan boleh dibiayai terus dari bahagian simpanan ahli yang layak di bawah Akaun 1, dengan bayaran jualan dari sifar kepada 0.5% dari jumlah transaksi.

Bagaimana ia berfungsi: Ahli boleh memindahkan dari Akaun KWSP mereka sehingga 30% dari jumlah yang melebihi simpanan asas, untuk dilaburkan dalam dana yang layak. Ahli-ahli juga boleh membuka akaun untuk melabur dalam dana unit amanah dengan mana-mana FMI melalui kemudahan baru ini. Sementara itu, anggota berusia 55 tahun keatas boleh menggunakan i-Invest menggunakan Akaun 55 atau Akaun Emas melalui i-Akaun sebagai cara pengeluaran, tertakluk kepada mengekalkan minimum RM1,000 dalam akaun mereka.

Ia juga membolehkan ahli-ahli untuk membandingkan dana unit amanah yang berbeza yang ditawarkan oleh FMI, memantau dana pelaburan mereka melalui i-Akaun mereka, dan mencari maklumat mengenai kos pelaburan, prestasi sejarah, serta maklumat statutori yang diperlukan

Apa selepas ini: Bagi tahun 2019 dan 2020 – sejumlah 389 dana dari pelbagai kategori, iaitu ekuiti, aset bercampur, bon, pasaran wang dan amanah harta, telah diluluskan di bawah Skim Pelaburan Ahli KWSP.