Artikel

Bank Negara Umum Rizab Antarabangsa Malaysia Bagi Bulan Jun 2019

Mengikut format Special Data Dissemination Standard (SDDS), Tabung Kewangan Antarabangsa (International Monetary Fund, IMF), butiran terperinci rizab antarabangsa memberikan maklumat akan datang mengenai saiz, komposisi dan kebolehgunaan rizab, dan aset mata wang asing lain, serta jangkaan dan prospek aliran masuk dan keluar pertukaran asing bagi Kerajaan Persekutuan dan Bank Negara Malaysia untuk tempoh 12 bulan akan datang.

Butiran terperinci rizab antarabangsa berdasarkan format SDDS terkandung dalam Jadual I, II, III dan IV.

Seperti yang ditunjukkan dalam Jadual I, aset rizab rasmi berjumlah USD102,721.7 juta, manakala aset mata wang asing lain berjumlah USD58.5 juta pada akhir bulan Jun 2019.

Seperti yang ditunjukkan dalam Jadual II, bagi tempoh 12 bulan akan datang, aliran keluar jangka pendek yang telah dikenal pasti bagi pinjaman, sekuriti dan deposit mata wang asing, termasuk antaranya pembayaran balik berjadual peminjaman luar negeri oleh Kerajaan dan pembayaran balik perolehan daripada Bil Antara Bank dalam mata wang asing Bank Negara apabila matang, berjumlah USD5,807.3 juta.

Kedudukan hadapan pendek berjumlah USD14,685.3 juta pada akhir bulan Jun 2019, mencerminkan pengurusan mudah tunai ringgit dalam pasaran wang. Sejajar dengan amalan yang diterima pakai sejak bulan April 2006, data ini tidak termasuk unjuran aliran masuk mata wang asing daripada pendapatan faedah dan pengeluaran pinjaman projek berjumlah USD2,466.0 juta untuk tempoh 12 bulan akan datang.

Seperti yang ditunjukkan dalam Jadual III, satu-satunya saluran keluar bersih jangka pendek aset mata wang asing luar jangka ialah jaminan Kerajaan bagi hutang luar negeri dalam mata wang asing yang akan matang dalam tempoh satu tahun, berjumlah USD336.2 juta. Rizab antarabangsa Malaysia tidak mempunyai sebarang pinjaman dalam mata wang asing yang terkandung opsyen, kemudahan kredit belum digunakan dan kemudahan kredit tanpa syarat yang diberikan oleh atau kepada pusat bank lain, organisasi antarabangsa, serta bank dan institusi kewangan lain.

Bank Negara Malaysia juga tidak terbabit dalam urus niaga pilihan mata wang asing terhadap ringgit.