Artikel

BPAM Lancar Siri Indeks ESG Pertama Di Malaysia

Agensi Penentuan Harga Bon Malaysia (Bond Pricing Agency Malaysia, atau BPAM), sebuah agensi penentuan bon berdaftar diiktiraf Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, hari ini mengumumkan Siri Indeks Bon Persekitaran, Sosial dan Tadbir (ESG) pertama Malaysia.

Siri Indeks Bond ESG merangkumi Ringgit Malaysia, bon jangka panjang dan konvensional jangka panjang (sukuk), yang dikelaskan dalam prinsip-prinsip Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir (ESG).

Siri Indeks BPAM ESG bermula dari Januari 2018 dan memantau sejumlah 111 bon dari 9 penerbit dengan jumlah permodalan pasaran sebanyak RM 4.05 bilion pada Jun 2019.

Siri Indeks Bond ESG terdiri daripada bon yang dikeluarkan di bawah atau selaras dengan Suruhanjaya Sekuriti, SRI Sukuk Malaysia, Standard Emas Bon ASEAN, Standard Bon Sosial ASEAN, Standard Jaminan Kelestarian ASEAN dan Matlamat Pembangunan Mampan Negara (PBB).

Pengiraan indeks ini menggunakan harga tengah BPAM.

Pelaburan ESG bukan pasaran didorong keuntungan. Kesedaran tentang cadangan nilai tersembunyi pelaburan yang bertanggungjawab sosial (SRI) masih di peringkat awal di Malaysia berbanding dengan pasaran yang lebih matang yang menjual bon ini.

Siri Indeks Bond ESG BPAM tersedia untuk semua pelanggan BPAM melalui perkhidmatan penyebaran data BPAM Bondstream.