Artikel

Kementerian Kewangan Beri Penjelasan Berkenaan Kedudukan Fiskal Semasa

Kementerian Kewangan menyambut baik pengekalan penarafan kredit berdaulat Malaysia pada A- dengan unjuran stabil oleh Fitch Ratings.

Menurut mereka, pembaharuan institusi yang dilaksanakan oleh Kerajaan untuk mempertingkatkan transparensi fiskal dan menangani kes-kes korupsi berprofil tinggi telah berjaya meyakinkan Fitch Ratings dan S&P Global Ratings bahawa penarafan kredit berdaulat Malaysia layak dikekalkan.

Pengesahan Fitch sekali lagi jelas membuktikan bahawa peningkatan hutang langsung kerajaan tidak menjejaskan Kerajaan apabila nisbah keseluruhan hutang dan liabiliti kerajaan telah berjaya dikurangkan berbanding KDNK.

Pihak Kerajaan akan terus melaksanakan pembaharuan institusi, mengekalkan kestabilan politik, transparensi dan akauntabiliti fiskal, mengurus pengurangan hutang dan liabiliti, tadbir urus baik serta pertumbuhan ekonomi mampan yang menjadi faktor positif dalam pengekalan penarafan kredit berdaulat Malaysia.