Artikel

Bank Negara Akan Beri Sehingga Lima Lesen Perbankan Digital

Bank Negara Malaysia (BNM) hari ini mendedahkan bahawa sebanyak lima lesen bank digital akan diluluskan.

Lesen akan diberikan kepada pemohon berkelayakan untuk menubuhkan bank digital untuk menjalankan perniagaan perbankan konvensional atau Islam di Malaysia.

BNM telah mengeluarkan Draf Dedahan Rangka Kerja Pelesenan Bank Digital untuk pelbagai operator yang inginkan lesen perbankan digital.

Ini merupakan sebahagian daripada siri tindakan yang diambil oleh BNM untuk membolehkan aplikasi inovatif teknologi dalam sektor kewangan.

Dalam satu kenyataan hari ini, Bank Negara berkata draf pendedahan itu menggariskan rangka kerja yang dicadangkan untuk pelesenan bank digital untuk menawarkan produk dan perkhidmatan perbankan untuk menangani jurang pasaran dalam segmen yang kurang mendapat liputan dan tidak terjejas.

Bank digital sedemikian dijangka menawarkan akses yang bermakna dan menggalakkan penggunaan penyelesaian kewangan yang sesuai dan berpatutan kepada pengguna kewangan.