Artikel

TNB Lapor Keuntungan Selepas Cukai Catat RM3.86 Bilion Bagi 9 Bulan Pertama 2019

Tenaga Nasional Berhad (TNB) melaporkan Keuntungan Selepas Cukai (PAT) sebanyak RM3.86 bilion untuk sembilan bulan pertama tahun kewangan berakhir 30 September 2019 (9MFY2019).  

Perolehan kumpulan pula mencatatkan RM38.76 bilion, yang merupakan peningkatan sebanyak 2.4 peratus daripada RM37.85 bilion pada tempoh yang sama bagi tahun lalu.

Prestasi syarikat pula menunjukkan peningkatan jualan tenaga elektrik, prestasi yang lebih baik pada bahagian syarikat bersekutu TNB, tambahan pendapatan operasi lain dalam tempoh tersebut, serta penurunan yang lebih rendah yang dicatatkan dalam 9MFY2019.

Penjualan elektrik bagi TNB telah meningkat sebanyak  4.2 peratus dalam tempoh pelaporan kepada RM36.93 bilion, daripada RM35.43 bilion pada 2018. Dari segi tempoh Gigawatt (GWh), jualan elektrik berkembang sebanyak 3.4 peratus kepada 92,832.4 GWh, sejajar dengan pertumbuhan permintaan sebanyak 3.2 peratus di Semenanjung Malaysia dalam tempoh yang sama. 

Perkongsian keputusan syarikat bersekutu TNB terus berkembang pada 9MFY2019, dengan sumbangan positif sebanyak RM93.1 juta berbanding kerugian RM183.9 juta sebelumnya.  Bahagian sekutu ini mencerminkan sumbangan daripada portfolio pelaburan TNB, di dalam dan di luar negara.

“TNB telah mencatatkan prestasi tahun ke tahun yang mantap, didorong oleh tumpuan TNB dalam menyampaikan hasil dalam kedua-dua perniagaan teras serta portfolio pelaburan antarabangsa,” kata Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan.

“Semasa kami melancarkan pelan perniagaan strategik TNB dan inisiatif transformasi selari untuk merealisasikan sasaran 2025 pelan, penting bagi kami mengekalkan fokus ini untuk memastikan kecemerlangan operasi dan penambahbaikan berterusan ke tahap kecekapan kami,” katanya.

Mengenai pelaburan antarabangsa TNB, Amir berkata bahawa portfolio UK Kumpulan itu lebih baik daripada yang dijangkakan manakala pelaburannya di Turki menunjukkan tanda-tanda pemulihan berikutan pelaksanaan pelan pemulihan.  

TNB turut memiliki dua syarikat tenaga boleh diperbaharui di UK, iaitu Vortex Solar (50 peratus kepentingan) dan Tenaga Wind Ventures (80 peratus kepentingan), dan 30 peratus kepentingan ekuiti dalam GAMA Energy di Turki.

Melangkah ke hadapan, beliau berkata, “TNB akan memanfaatkan aset dan pengalaman pasaran UK sedia ada untuk membina portfolio tenaga boleh diperbaharui yang besar menjelang 2021 melalui pengambilalihan kedua-dua projek lapangan.”

Beliau juga berkata, selaras dengan penstrukturan korporat yang diumumkan pada Julai 2019, dua syarikat subsidiari milik penuh telah ditubuhkan, iaitu TNB Power Generation Sdn Bhd (TPGSB) dan TNB Retail Sdn Bhd (TRSB).

“Penstrukturan semula ini merupakan penyumbang utama pelan perniagaan strategik TNB semasa untuk mengukuhkan kedudukan syarikat dalam jangkaan pembaharuan yang sedang berlaku ke Industri Bekalan Elektrik Malaysia.  Kami berada di landasan dengan proses perundangan aset dan liabiliti undang-undang untuk kedua-dua anak syarikat baru, dan mengharapkan untuk menyelesaikannya menjelang Julai tahun depan. “

TNB pada awal bulan ini menandatangani perjanjian pembelian saham bersyarat (SPA) yang berasingan dan perjanjian pembelian aset bersyarat (APA) dengan TPGSB dan TRSB untuk pemindahan perniagaan penjanaan dan runcitnya kepada syarikat masing-masing.

Kegiatan utama TPGSB adalah pemilikan, pengurusan dan operasi loji janakuasa domestik, perniagaan penjanaan tenaga boleh diperbaharui, operasi loji kuasa dan perniagaan penyelenggaraan serta perniagaan operasi terminal pukal kering.

Sementara itu, aktiviti utama TRSB ialah penjualan elektrik kepada pelanggan, pengumpulan hasil daripada pelanggan, penyediaan perkhidmatan pelanggan, operasi pusat pengurusan panggilan, perkhidmatan penyelesaian tenaga hijau dan melangkaui perkhidmatan penyelesaian meter.

Mengenai Tinjauan Ekonomi, pertumbuhan ekonomi Malaysia menjadi sederhana kepada 4.4% pada suku ketiga 2019 (S2 2019: 4.9%), terutamanya disebabkan oleh pertumbuhan sektor utama yang lebih rendah dan kemerosotan aktiviti perlombongan dan pembinaan.  

Secara keseluruhan, pertumbuhan dijangka berada di dalam unjuran pada tahun 2019 dan kadarnya berterusan hingga 2020. Ini didorong terutamanya oleh aktiviti sektor swasta, terutamanya perbelanjaan isi rumah.

Memandangkan senario yang dinyatakan di atas, prestasi TNB dijangka kekal stabil untuk Tahun Kewangan 2019.