Artikel

RHB Bank Catat Peningkatan Pada Keuntungan Bersih Sebanyak 7.0%

RHB Bank Berhad hari ini telah mengumumkan laporan kewangannya untuk sembilan bulan pertama berakhir pada 30 September 2019.

RHB melaporkan keuntungan bersih sebanyak RM1,861.4 juta, naik 7.0% tahun ke tahun (yoy) daripada pendapatan bukan berasaskan dana yang lebih tinggi dan kerugian kredit yang dijangka lebih rendah (ECL).

Pendapatan berasaskan dana kasar telah meningkat sebanyak 6.4% yoy di belakang peningkatan sebanyak 5.2% dalam tahun pinjaman kasar dan pembiayaan walaupun pemotongan OPR pada Mei 2019. 

Pembiayaan Dan Faedah 

Perbelanjaan meningkat 12.4% yoy secara kolektif, berikutan kesan daripada peningkatan OPR pada bulan Januari 2018 dan asas deposit yang lebih tinggi.  Akibatnya, pendapatan berasaskan dana bersih menurun sedikit oleh 0.6% yoy kepada RM3,677.4 juta.

Pendapatan berasaskan bukan dana naik dengan ketara sebanyak 15.3% yoy kepada RM1,582.7 juta, disumbangkan sebahagian besarnya oleh pendapatan bersih dan pelaburan bersih dan insurans yang lebih tinggi lebihan penajajaminan.

Perbelanjaan operasi terus dikendalikan dengan ketat, mengakibatkan peningkatan kos-ke-nisbah pendapatan (CIR) sebanyak 48.5% daripada 49.0% setahun yang lalu.

Peruntukan untuk kerugian kredit ialah RM210.7 juta, 12.9% lebih rendah daripada tahun sebelumnya, terutamanya disebabkan oleh ECL yang lebih rendah ke atas pinjaman dan lebih awal ECL yang dimulakan semula terhadap aset kewangan.

Nisbah caj kredit tahunan meningkat kepada 0.18% berbanding dengan 0.20% lebih tinggi tempoh setahun yang lalu.

Pendapatan Suku Ketiga 2019 Berbanding Suku Ketiga 2018

Pada suku yoy, keuntungan bersih bagi suku semasa ialah RM615.8 juta, peningkatan sebanyak 6.4% daripada RM578.7 juta yang dicatatkan pada suku yang sama tahun lepas. 

Ini adalah disebabkan pendapatan berasaskan dana bersih dan bukan berasaskan dana yang lebih tinggi dan ECL yang lebih tinggi mencatat semul aset kewangan lain.

Kunci Keseimbangan & Kedudukan Modal Masih Kekal

Jumlah aset RHB meningkat 3.7% dari Disember 2018 kepada RM252.1 bilion pada 30 September 2019. 

Ekuiti pemegang saham berjumlah RM25.8 bilion, dengan aset bersih setiap tahun saham pada RM6.44.

Kedudukan modal mereka dilihat kekal kukuh dengan Ekuiti biasa tier-1 (CET-1) dan nisbah modal keseluruhan RHB selepas mengambil kira dividen interim FY2019 berjumlah 16.46% dan 18.96% masing-masing.

Pinjaman dan pembiayaan kasar RHB meningkat sebanyak 5.2% yoy kepada RM172.8 bilion, disokong dengan pertumbuhan PKS, manakala pinjaman Singapura meningkat sebanyak 7.4%.

Domestik pinjaman dan pembiayaan meningkat 5.1% yoy.  Bahagian pasaran pinjaman domestik RHB berada di 8.9% pada akhir September 2019.

Deposit pelanggan mencatatkan pertumbuhan 6.9% yoy kepada RM183.1 bilion pada 30 September 2019, sebahagian besarnya disebabkan pertumbuhan dalam simpanan tetap.  Nisbah liputan kecairan (LCR) kekal sihat pada 127.4%.

Jumlah akaun semasa dan simpanan (CASA) meningkat sebanyak 0.6% dalam tempoh yang sama, dengan CASA pada 25.4% daripada jumlah deposit.

Pinjaman kasar terjejas – jumlah RM3.7 bilion pada 30 September 2019, dengan kerosakan kasar nisbah pinjaman sebanyak 2.16% daripada 2.37% setahun yang lalu.

RHB akan terus berhemat dalam peruntukan kerugian pinjaman dengan perlindungan kerugian pinjaman yang kekal catatan 105.8% pada 30 September 2019.