Artikel

MBSB Catat Perolehan Keuntungan Selepas Cukai Bernilai RM170.16 Juta

Malaysia Building Society Berhad (MBSB) hari ini mengumumkan laporan kewangannya untuk suku ketiga 2019.

MBSB mencapai PAT RM170.16 juta yang merupakan peningkatan sebanyak 60.19% atau RM63.83 juta berbanding dengan RM106.22 juta suku pada suku tahun (qoq) pada S2 19. 

Pada masa yang sama, pada tahun ke tahun (yoy), PAT MSSB meningkat sebanyak 39.52% atau RM48.20 juta daripada RM121.96 juta dalam S3 18. 

Keuntungan Selepas Cukai (PAT) dilihat lebih tinggi disebabkan oleh perubahan arah dalam setahun. Lebihan peruntukan sebelum perbelanjaan cukai, selepas MBSM telah dimuktamadkan cukai bagi 2018 semasa S3 19.

Keuntungan Sebelum Cukai (PBT) MBSB adalah RM185.04 juta iaitu 33.56% atau RM46.49 juta lebih tinggi daripada RM138.55 juta dalam S2 19. Berdasarkan PBT tahun ini, ia meningkat sebanyak 15.04% daripada RM160.86 juta pada S3 18 terutamanya disebabkan oleh kos operasi yang lebih rendah.

Sementara itu, pendapatan MBSB kekal konsisten pada hanya 0.45% lebih rendah atau RM3.75 juta (qoq) kepada RM813.92 juta berbanding RM817.66 juta pada S2 19, walaupun pendapatan tahun adalah 3.50% lebih tinggi berbanding RM786.41 juta pada S3 18. 

Hasil tersebut didorong oleh anak syarikat – pendapatan pembiayaan korporat MBSB Bank, pendapatan perbendaharaan dan pendapatan pembiayaan runcit.

Mengenai pengumuman itu, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, Datuk Seri Ahmad Zaini Othman menyatakan bahawa syarikat itu bertahan dengan baik di tengah-tengah cabaran ekonomi semasa dan sentimen pengguna yang lemah.

Jumlah aset MBSB meningkat 1.81% qoq kepada RM50.55 bilion daripada RM49.66 bilion pada suku sebelumnya. Tahun-ke-tahun, jumlah aset meningkat sebanyak 8.95% daripada RM46.40 bilion berbanding dengan S3 18. Pertumbuhan aset dipacu oleh pertumbuhan pelaburan kewangan sebanyak 129.84% dan pertumbuhan pembiayaan kasar 1.81% berbanding dengan S3 18.

Deposit meningkat 1.71% qoq kepada RM37.63 bilion daripada RM36.99 bilion pada S2 19, kerana angka tahun ini meningkat sebanyak 12.09% berbanding RM33.57 bilion pada S3 18.

Manakala, Nisbah Pembiayaan Bersih Kumpulan (NIFR) meningkat sebanyak 0.12% qoq kepada 2.26% berbanding dengan 2.38% pada S2 19, tetapi sedikit merosot 0.50% daripada 1.76% tahun ke tahun pada S3 18.

Nisbah Pembiayaan Gross Impaired adalah pada 5.71%, pulangan sebanyak 0.06% dari 2Q19, dan 0.17% daripada 5.54% pada S3 18.

Margin Keuntungan Bersih kekal sama dengan S2 19, pada 2.84% tetapi 0.24% lebih rendah berbanding dengan S3 18 iaitu 3.08%. Keuntungan Operasi meningkat sebanyak 15.05% qoq kepada RM265.72 juta pada S3 19 daripada RM231.42 juta yang direkodkan pada S3 18. 

Pulangan atas ekuiti (ROE) MBSB meningkat sebanyak 1.19% kepada 5.99% daripada 4.80% pada S219. Berbanding dengan S3 18 yang 9.51%, ROE merosot sebanyak 3.52%. Return On Assets (ROA) meningkat sebanyak 0.20% kepada 1.00% dari 0.80% pada S2 19. Walau bagaimanapun, ini adalah lebih rendah daripada S3 18 iaitu 1.53%.

Kos kepada Nisbah Pendapatan (CIR) meningkat sebanyak 2.03% qoq kepada 26.70% berbanding 28.73% pada S2 19. Pada asasnya, CIR meningkat sebanyak 0.96% daripada 27.66%.

Nisbah komposisi pembiayaan semasa antara runcit dan korporat 72:28 terus bergerak ke arah sasaran Kumpulan 60:40 pada tahun 2020.

Mengenai anak syarikat terbesar Kumpulan, MBSB Bank, Datuk Seri Ahmad Zaini berkongsi “MBSB Bank akan terus mencari peluang dalam sektor perbankan digital pada masa yang sama memfokuskan kekuatan kami dalam segmen Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS).”

Datuk Seri Ahmad Zaini juga berkata bank sedang berjalan ke arah melengkapkan pelan transformasi digital selama 3 tahun yang akan dicapai sebelum 2021. Pada masa yang sama, MBSB Bank terus mengukuhkan pangkalan pendanaan dengan pertumbuhan pendeposit runcit yang lebih tinggi pada 7.3% pada S3 19 berbanding hingga S2 19 akibat kempen deposit yang ditawarkan.

MBSB juga mengumumkan kepada Bursa Malaysia hari ini bahawa MBSB Bank mewujudkan sukuk program sehingga RM10.0 bilion dalam nilai nominal (Sukuk Wakalah Program) di bawah prinsip Syariah bagi Wakalah Bi Al- Istithmar bagi penerbitan sukuk Kanan wakalah (Sukuk Wakalah Kanan), sukuk wakalah Tier-2 (Sukuk Wakalah Tier-2) dan sukuk wakalah Tier-1 Tambahan (AT-1 Sukuk Wakalah). Penerbitan Senior Sukuk Wakalah menyediakan Penerbit dengan pembiayaan untuk tujuan perbankan amnya manakala Tier-2 Sukuk Wakalah dan AT-1 Sukuk Wakalah distrukturkan mematuhi Bank Negara.

MBSB Bank kini merupakan Bank Islam terbesar kedua terbesar di negara ini, yang menawarkan kemudahan pembiayaan korporat dan runcit.