Artikel

FGV Menjual 100% Saham Dalam FGV China Oils

Felda Global Ventures Holdings Berhad (FGV) telah menandatangani Perjanjian Pemindahan Ekuiti dengan Grand Industrial Holding (GIH) untuk melupuskan 100% kepentingan ekuiti dalam FGV China Oils Ltd (FGVCO).

Penjualan ini bernilai RMB165 juta (hampir RM100 juta).

GIH adalah entiti yang diperbadankan di China yang tersenarai di Bursa Saham Shenzhen. Dana pemegang saham FGVCO pada 31 Disember 2018 adalah RMB107 juta.

FGVCO adalah anak syarikat milik penuh FGV yang terletak di Dongguan, China. Ia terutamanya terlibat dalam pemprosesan, penapisan, penyimpanan dan pemasaran minyak makan untuk pasaran China.

FGVCO telah mengalami kerugian disebabkan oleh perbezaan pasaran yang timbul daripada persaingan yang datang dari pembekal serantau. Pelupusan itu tidak akan memberi kesan material terhadap perniagaan China semasa FGV atau rancangan strategiknya untuk pasaran China.