Artikel

Belanjawan 2020: Ini Adalah Jumlah Ringkasan Berkenaan Perbelanjaan Sebenar Bagi Anggaran Mengurus Dan Pembangunan

Ringkasan ini daripada Perbelanjaan Sebenar dan Anggaran Mengurus & Pembangunan.

Ia adalah Perbelanjaan Mengurus terdiri daripada catatan Emolumen, Perbelanjaan Lain dan jumlah perbelanjaan tersebut:

Perbelanjaan Mengurus Emolumen mencatat 

 • Perbelanjaan sebenar (2017) – RM77,036,397,422
 • Perbelanjaan sebenar (2018) – RM79,988,957,762
 • Anggaran Asal  2019 – RM82,045,335,600
 • Anggaran 2020 – RM82,611,481,500

Perbelanjaan Lain pula mencatat

 • Perbelanjaan sebenar (2017) – RM143,369,604,461
 • Perbelanjaan sebenar (2018) – RM152,893,604,526
 • Anggaran Asal 2019  – RM177,804,664,400
 • Anggaran 2020 – RM158,408,518,500

Jumlah Perbelanjaan Mengurus adalah:

 • Perbelanjaan sebenar (2017) – RM220,406,001,883
 • Perbelanjaan sebenar (2018) – RM232,882,562,288
 • Anggaran Asal 2019 – RM259,850,000,000
 • Anggaran 2020 – RM241,020,000,000

 

Manakala seterusnya adalah catatan Perbelanjaan Pembangunan yang merangkumi peruntukan pada Cara Langsung, Pinjaman, Simpanan Luar Jangka

Perberlanjaan Pembangunan – Cara Langsung mencatat

 • Perbelanjaan sebenar (2017) – RM42,276,425,979
 • Perbelanjaan sebenar (2018) – RM54,435,628,642
 • Anggaran Asal 2019 – RM52,680,667,200
 • Anggaran 2020 – RM53,468,113,200

Pinjaman

 • Perbelanjaan sebenar (2017) – RM2,607,412,854
 • Perbelanjaan sebenar (2018) – RM1,659,827,020
 • Anggaran Asal 2019 – RM2,019,332,800
 • Anggaran 2020 – RM2,531,886,800

Simpanan Luar Jangka

 • Anggaran Asal 2019 – RM2,000,000,000
 • Anggaran 2020 – RM2,000,000,000

Jumlah Perbelanjaan Pembangunan 

 • Perbelanjaan sebenar (2017) – RM44,883,838,833
 • Perbelanjaan sebenar (2018) – RM56,095,455,662
 • Anggaran Asal 2019 – RM56,700,000,000
 • Anggaran 2020 – RM58,000,000,000

 

Jumlah Besar Keseluruhan 

 • Perbelanjaan sebenar (2017) –  RM265,289,840,716
 • Perbelanjaan sebenar (2018) – RM288,978,017,950
 • Anggaran Asal 2019 -RM316,550,000,000
 • Anggaran 2020 – RM299,020,000,000