Artikel

Belanjawan 2020: Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2020 Berjumlah RM299,020 Juta

Berdasarkan pembentangan Belanjawan 2020 oleh Menteri Kewangan – Lim Guan Eng telah memperlihatkan jumlah peruntukan persekutuan sebanyak RM299,020 juta.

Di mana peruntukan tersebut terbahagi kepada perbelanjaan mengurus sebanyak RM241,020 juta (57.9%) yang terdiri daripada perbelanjaan tanggungan sebanyak RM67, 884 juta (22.7%) atau perbelanjaan bekalan RM173,136 juta (57.9%) dan perbelanjaan pembangunan sebanyak RM58,000 juta (19.4%).

Anggaran Perbelanjaan Mengurus

Peruntukan ini diagih mengikut objek-objek am merangkumi:

 • Emolumen : RM82,611 juta (34.3%)
 • Perkhidmatan dan Bekalan : RM38,546 juta (16.0%)
 • Aset : RM650 juta (0.3%)
 • Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap : RM117,957 juta (48.9%)
 • Perbelanjaan lain : RM1,256 juta (0.5%)

 

Anggaran Perbelanjaan Pembangunan

Peruntukan ini diagih kepada:

 • Cara Langsung: RM53,468 juta (92.2%)
 • Pinjaman : RM2,532 juta (4.4%)
 • Simpanan Luar Jangka : RM2,000 jut (3.4%)

 

Anggaran Perbelanjaan Mengikut Sektor 

Anggaran Perbelanjaan Mengurus 

 • Pentadbiran : RM18,903 juta (7.8%)
 • Ekonomi : RM17,047 juta (7.1%)
 • Sosial : RM97,634 juta (40.5%)
 • Keselamatan : RM27,048 juta (11.2%)
 • Tanggungan Tertentu & Bayaran Pindahan : RM80,388 juta (33.4%)

Anggaran Pembangunan

 • Pentadbiran : RM3,356 juta (5.8%)
 • Ekonomi : RM31, 019 juta (53.5%)
 • Sosial : RM15,068 juta (26.0%)
 • Keselamatan : RM6,557 juta (11.3%)
 • Peruntukan Simpanan Luar Jangka : RM2,000 juta (3.4%)